Sarıcakaya Kuşkonmaz

Eskişehir’in kuzeyinde kıvrılarak ilerleyen Sakarya nehrinin oluşturduğu vadi boylu boyunca mikroklima özelliği gösterir. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi merkezi de Sakarya nehrinin hayat verdiği bu vadinin içinde kuruludur. Denizden yüksekliği 220 m olan ilçe idari olarak iç Anadolu bölgesinde gözükmesine rağmen Akdeniz iklim özelliklerini andırır. Doğu-batı ekseninde, kuzeyinde Köroğlu dağları, güneyinde ise Sündiken dağları 1300 metre rakıma varan tepeleriyle vadiyi koruyarak ılıman iklim koşullarını sağlar.

Vadi’nin Eskişehir il merkezine uzaklığı 47km.’dir. Yaklaşık 5.700 nüfusa sahip ilçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Sebze ve meyve yetiştiriciliği oldukça gelişmiştir. Sarıcakaya ilçesinin arazisinin %50 si ormanlarla kaplıdır.

Sakarya nehrinin onbinlerce yılda taşıyarak yığdığı hafif yapıda alüvyonlu topraklar ılıman iklim yapısıyla birleşince ülkemizde kuşkonmaz kültürü için en uygun ortamlardan birini sağlamaktadır.

Kuşkonmaz üretim alanımız vadinin Laçin beldesinde bulunan Sakarya nehrinin tam kenarında 50 hektarlık bir yarımadada bulunur.