Nomad Tarım, Limgroup B.V. (Hollanda)‘nin Türkiye distribütörüdür. Aynı zamanda Fide Üreticileri Birliği ile Tohum Sanayicileri Alt Birliği üyesi olan Nomad Tarım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş‘tur.

Nomad Tarım 2018-2019 sezonlarında Türkiye’de SUNLIM cinsi kuşkonmaz dikimi yaptırmaktadır.

Sertifikalı Kuşkonmaz tohum veya fidelerinizi 18 ay ön ödemesiz sıfır faizli banka kredisiyle satın alabilirsiniz. 

Tohum veya Fide satın almak için bizi arayın; 0530 292 2257 

Nomad Tarım 2015’ten beri Sözleşmeli Kuşkonmaz Üreticiliği programı yürütmektedir. Sözleşmeli olarak kuşkonmaz üreticiliği yapmak istiyorsanız, Kuşkonmaz Üreticileri Derneği internet sitesindeki üreticilik talep formunu doldurarak bizimle irtibata geçmeniz halinde tarafınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

Kuşkonmaz Üreticiliği Hakkında Genel Bilgiler;

Kuşkonmaz üretimi kendine has özellikleriyle diğer bir çok tarımsal üretimden farklılıklar gösterir. Kuşkonmaz mevsimlik değil, çok yıllık bir canlıdır, uzun yıllar yaşar. Kuşkonmaza ayıracağınız bahçe sürekli olarak yaz-kış kuşkonmazın yaşam alanı olacaktır.

Kuşkonmaz çok yıllık bir bitkidir ve bir kere tesis edilen bahçeden 10 yıl veya daha fazla süre boyunca ürün alınabilir. Ancak Kuşkonmazdan kâr elde edebilmek için en önemli anahtar her şeyin başladığı yılda gizlidir..

Yer seçimi 

Kuşkonmazda erkencilik önemlidir. Bölgenizde en erken ısınan lokasyonlar tercih edilmelidir. Tarlada taban suyu seviyesi düşük olmalı, taş olmamalı, toprak nispeten hafif yapıda olmalıdır. Elektrik, su altyapısı bulunmalıdır.

Toprak hazırlığı 

Toprakta organik madde seviyesi yükseltilmeli ve toprak derin sürülerek işlenmelidir. Varsa, taşlar elenerek veya öğütülerek yok edilmelidir. Toprakta su tutan yerler varsa drenaj yapılmalıdır.

Doğru çeşit

Sadece ticari kalitede profesyonel 100% Erkek, yüksek verimli çeşitler ekilmelidir.

Kuşkonmaz bahçesi 3 aylık boyunca viyolde yetiştirilmiş fideler ile tesis edilir.

İklim isteği: Kuşkonmaz, iklim isteği ve özellikle sıcaklık bakımından uyum yeteneği fazla olan bir bitkidir. Kış soğukları ve yaz sıcaklıklarından olumsuz yönde etkilenmez. Toprak altında kalan pençesi, aşırı soğuklara bile dayanır. Bu nedenle çok soğuk bölgelerde bile kuşkonmaz bitkisi yetiştirilebilir.

Kuşkonmaz fidleri bitkinin yetiştirileceği bahçe ya da tarlada dikim hendeği adı verilen, sıra arası 200cm., derinliği 15cm cm. ve eni 40cm. olan boydan boya bir hat halinde açılmış çukurlara dikilir.

Dikim hendekleri bölgedeki hâkim rüzgârlar yönünde kazılırsa bitki yeterince havalanır, aşırı nemden kurtulur. Bu hendeklere kuşkonmaz fidelerinin dikimi ilkbaharda, toprak tava geldiğinde ve havalar ısınmaya başladığında, sıralar üzerinde 20 cm. dikim aralığı bırakılarak yapılır. Fideler bahardan başlayarak, tüm yaz boyunca ve sonbaharda dahi dikilebilir.

Sürgün gelişmesi 10 derecede başlar, bitki, 18 derecede en fazla etkinliğe erişir. Hasat döneminde ise, sıcaklık 15-18 dereceler arasında olmalıdır. Hasattan sonra havanın 35-40 derecelere çıkması bile bitkinin gelişmesinde sorun yaratmaz.

Kuşkonmaz bitkisi, belli bir soğuklama dönemini de yaşamak ister. Bitkiyi ilgilendiren bir başka iklim konusu da, hasat zamanında uzun süreli ve şiddetli yağışları yaşamamasıdır. Aksi takdirde bitkide sürgün gelişmesi yavaşlar ve sürgünlerin niteliği düşer.

Toprak isteği: Kuşkonmaz bitkisi, farklı toprak bünyelerine de kolayca uyum göstererek kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar farklı yapıdaki topraklarda yetiştirilebilir. Yine de toprak yüzeyi ve alt toprak yapısı, bitkinin gelişmesini, sürgün verimini ve niteliğini etkileyeceğinden, bitkinin yetiştirileceği toprağın dikkatle incelenmesi gerekir. Toprak taşsız ve nispeten kumlu olmalıdır.

Kuşkonmaz bitkisinin toprağı geçirgen yapılı, 80-100 cm. derinlikli ve taban suyu seviyesi 60 cm.’den daha derinde olmadır. Hafif bünyeli, kumlu, kumlu-tınlı, tınlı-kumlu ve hafif kireçli topraklar kuşkonmaz bitkisine pek uygundur. Bitki, asitli topraklara dayanamaz. Toprağının pH’ı 6,5-6,8’in altına düşmemelidir. Asidite yükselirse yanmış kireç dökülerek durum düzeltilebilir.

Sulama: Kuşkonmazların fidesi yetiştirilirken sık ve az su verilerek bitkinin su gereksinimi karşılanır. Aşırı sulama, mantar hastalıklarına neden olur. Pençelerin hendeklere dikiminden sonra, yazları kurak geçen bölgelerde kuşkonmaz, damlama yöntemiyle sulanır. Bu döneminde de bitkiyi sık ama az sulamak daha yararlıdır.

Gübreleme: Kuşkonmaz bitkisinin yetiştirildiği bahçe ya da tarla organik madde içeriği yönünden yetersizse düzenli gübreleme üretim programına bağlı olarak yapılması gerekir.

Toprak işleme ve diğer bakım işlemleri: Pençelerin dikiminden sonra dikim hendekleri toprakla doldurularak kuşkonmaz bitkisinin normal sıraları ortaya çıkar. İşte bu bitki sıraları arasında yetişen yabani otlarla, gerektikçe çapalama yapılarak mücadele sürdürülmeli; bitkinin ilk iki yılında hasat edilmeyen sürgünleri sonbaharda sararıp kuruyunca, bunlar kesilip bahçe dışına atılmalı, mümkünse yakılıp yok edilmelidir. Böylece bitkiye dadanacak zararlı ve hastalıkların yok edilmesine yardımcı olunur.

Hasat: Kuşkonmaz bitkisinden, dikim şekline göre ilk yıl veya ilk iki yılında ürün alınmaz. Ürün alma yıllarının başlamasıyla bitkiden düzgün, kartlaşmamış ve iyi nitelikli ürün alınması için kuşkonmaz bitkisi sıralarının üzerine yumuşak topraklar çekilip örtülür.

Bu işleme kümbetleme denir. Ilık bölgelerde mart ayının ikinci yarısında, daha serin bölgelerde nisan ayının başında sürgünler uyanmaya başladığından, kümbetleme işi bu sırada yapılıp bitirilmelidir.

Kuşkonmaz bitkisinden hasat ilkbaharda yapılır. Belirli bir süre (8-12 hafta) sürgünler kesildikten sonra hasat işlemi durdurulur. Bitkiye, besin maddesi yapması ve pençelerinde depolaması için izin verilir. İlk ürün alma yılında her bitkiden 2-3 sürgün, sonraki yıllarda 7-8 sürgün, bitki  güçlüyse 9-12 sürgün alınır. Ürün yani sürgünler kesilir kesilmez nemli bir ortama alınmalıdır. Üzeri nemli bir bezle örtülü bir sepet bu işe yarayabilir.

Hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Kuşkonmaz bitkisine dadanacak zararlı ve hastalıklarla, uzmanlara danışılarak ve uygun tarım koruma ilacı kullanılarak zamanında, eksiksiz ve aksatılmadan mücadele edilmelidir.